• Rrjeti i Sipërmarrësve të Rinj – Shkodër Thirrja për mbështetje […]

    Lexo më shume
  • Rrjeti i Sipërmarrësve të Rinj – Shkodër Seanca Mentorimi: Aplikimi […]

    Lexo më shume
  • Rrjeti i Startup-eve Shkoder Marketing II: Eksperienca Mentor: Rezart Prifti

    Lexo më shume