Gjate muajit Maj 2022 ne Qendren Rinore ARKA jane zhvilluar disa tryeza të rrumbullakëta mbi ekosistemin e startupeve në Shkodër.

Tryeza e pare me temë: STARTUP-et DHE MBËSHTETJA INSTITUCIONALE me të ftuar nga Institucionet publike vendore ne mbeshtetje te tyre, Universiteti dhe OJF theksoi rendesine e madhe qe duhet te kete mbeshtetja e vazhdueshme institucionale, si dhe shperndarja ne kohe e informacionit sidomos tek te rinjte ne zona rurale.

Tryeza e dytë me temë: SHKODRATECH-SA AFER… SA LARG? me pjesëmarrje te Gerti Boshnjaku nga ALbaniaTech, Shkelzen Marku, OJF, përfaqësues të startup-ve rinore apo atyre me te konsoliduara si ALBA NSI vuri theksin te rendesia qe duhet marre Shkodra ne kete sektor, duke qene se ekzistojne shume faktore qe mund te ndikojne ne rritjen e ketij ekosistemi, si Universiteti i Shkodres me departamentin e Informatikes dhe Ekonomise apo Shkolla e Mesme profesionale Peter Mahringer. Gjithashtu nga te rinjte doli e nevojshme informimi, rritja dhe mentorimi i startup-ve TECH. Gjithashtu shkembimi i informacioneve nga klubet TECH qe mund te krijohen shihet me shume interes.

******

Ky aktivitet zhvillohet në kuadër të projektit: Shkodra StartUP Academy – accelerator for youth empowerment, mbështetur nga Ambasada Amerikane në Tirane dhe zbatuar nga Qendra Rinore ARKA.

 • Rrjeti i Sipërmarrësve të Rinj – Shkodër Thirrja për mbështetje […]

  Lexo më shume
 • Nga renditja e startup-eve më të mirë në mbarë botën, […]

  Lexo më shume
 • Rrjeti i Sipërmarrësve të Rinj – Shkodër Thirrja për mbështetje […]

  Lexo më shume
 • Nga renditja e startup-eve më të mirë në mbarë botën, […]

  Lexo më shume

Leave A Comment